Hệ thống kho bãi

Bảng giá sửa chữa của chúng tôi (thiết bị, nhân công, vật liệu) đảm bảo là mức giá thấp và hợp lý nhất so với các depot khác trong nước. Đó là lời cam kết đối với nền công nghiệp vận chuyển, trong nỗ lực cắt giảm giá thành. Và chúng tôi tin tưởng rằng kinh tế toàn cầu sẽ hồi phục lại trong thời gian sớm nhất.

Vì thế, công ty chúng tôi luôn hướng đến việc xây dựng một mối liên kết dài lâu với các khách hàng hơn là tìm kiếm lợi nhuận trước mắt. Đó là triết lí kinh doanh của công ty chúng tôi. Gói biểu giá sẽ được gửi tới các công ty nếu được yêu cầu.