Dịch vụ

Vương Bảo Long hiểu rõ sự mất tác dụng của ngành vận chuyển đang ảnh hưởng tới việc sửa chữa container ở Việt Nam. Depot ở đây thiếu trách nhiệm trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản đòi hỏi bởi các depot trên toàn thế giới. Bộ phận sửa chữa của chúng tôi bao gồm những kỹ thuật viên chất lượng cao với 15 năm kinh nghiệm, hầu hết đều có chứng chỉ IILC hoặc được huấn luyện với sự giám sát của họ. Thêm nữa, chúng tôi cũng quản lý cổng ra vào của container và tạo ra EIRs (Equipment Interchange Reports). Đội ngủ giám sát của chúng tôi đều có chứng chỉ IILC với kiến thức tốt và hiếu biết đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ làm tốt ngay từ đầu và về sau.

Ngoài ra, từ đội ngũ sữa chữa và giám sát, chúng tôi đang mở rộng cho khách hàng về các nhóm sửa chữa độc lập và công ty giám sát. Chúng tôi đảm bảo đặt nhu cầu của khách hàng lên đầu tiên.